Skip to content
ЗА НАС ПДФ Печат

Компанията The Point International е създадена през 2003г. като търговско дружество. Основната дейност е свързана с консултации при изготвяне на проекти и участие в изграждането на стационарни паркове, детски зони, детски площадки и  игротеки. Търговия с атракционни съоръжения и оборудване за стационарни и пътуващи увеселителни паркове, игротеки, детски кътове, площадки и детски градини, както и доставка на резервни части и консумативи. Сътрудничим си с всички оператори на увеселителния бранш в България и повечето от тях работят с атракциони, оборудване, резервни части и светлинни ефекти закупени, чрез нашата фирма.

Гъвкавото и адекватно пазарно мислене, което изповядваме, ни позволява да бъдем в крак с постоянното развитие и възможностите в увеселителната индустрия и да бъдем от полза за нашите потребители. Осигуряваме за нашите клиенти, в сътрудничество с най-добрите производителите на атракциони, постоянна експертна подкрепа в технически и търговски аспект с цел - правилен избор на най–подходящите съоръжения и оборудване.

 

Управление

Професионалната биография на управителя - Ангелина Иванова, минава през няколко типа търговски, дистрибуторски и маркетингови компании в Италия. Натрупва сериозен професионален опит най-вече като Sales manager South-Eastern Europe при най-големият производител на атракциони в света -  C.A.L.P. Zamperla Group - Италия. В продължение на 5 години, развива пазарите на  на компанията за България, Румъния, Македония, Сърбия, Гърция и Унгария.

Outsourcing

През 2004г. фирмата структурира  взаимоотношения с малки и средни металообработващи предприятия в България, и по задания от своите италиански партньори започна производството на метални компоненти - съставни части от механиката на атракционите. На по късен етап, за да се оптимизират разходите за конструиране, стартира и изработка в България, на декорациите за някои атракционни съоръжения.


The Point International винаги ще се стреми да постига и поддържа най-високите нива на качество на продуктите на конкурентна цена и също така да се придържа към глобалните стандарти при доставка и монтаж. Всички механизми в компанията са свързани с идеята за  постигнане на най-високите нива на удовлетворението на клиентите.
 
Дружеството е внедрило и прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001 
 
Това, което отличава The Point International, от другите търговски компании, е нашето лично участие в целия процес по контрол на качеството, придобиване и доставка.
 

Партньори

Референтна Листа